Foredrag med

Camilla Lærkesen

Introvert på arbejdspladsen

Camilla Lærkesen leverer et tankevækkende og inspirerende foredrag om at navigere som introvert på arbejdspladsen. Gennem hendes indsigtsfulde perspektiver og personlige erfaringer udforsker foredraget de unikke kvaliteter og udfordringer, som introverte ansatte står over for i en ofte ekstrovert præget arbejdskultur.

I løbet af foredraget diskuterer Camilla Lærkesen strategier og værktøjer, der kan hjælpe introverte med at trives og udnytte deres styrker på arbejdspladsen. Hun deler konkrete eksempler og cases, der illustrerer, hvordan introverter kan finde balance mellem samarbejde og behovet for tid alene. Desuden sætter hun fokus på, hvordan ledere og kolleger kan bidrage til et mere inkluderende arbejdsmiljø, der anerkender og værdsætter diversiteten af personligheder.

Dette foredrag er en værdifuld ressource for både introverte medarbejdere og dem, der ønsker at forstå og støtte deres introverte kolleger bedre. Det skaber et rum for refleksion og dialog om, hvordan man kan skabe en kultur, der fremmer trivsel og effektivitet for alle medarbejdere, uanset deres personlighedstype.